Choď na obsah Choď na menu
 


 

VEDENIE ŠKOLY

 Mgr. art. Michal Dobiaš, ArtD. - riaditeľ 

 

Hudobný odbor 

     Sláčikové nástroje:

Jana Barošová, DiS. art. - husle

Mgr. art. Jaroslava Hakelová - husle

Mária Spišiaková - husle 

Milan Gonda - kontrabas

 

     Strunové nástroje:

Mgr. art. Peter Kamenský - cimbal

Pavel Paulo, DiS. art. - gitara

 

     Klávesové nástroje:

Mgr. Mária Krahulcová - akordeón

Lenka Václavíková - keyboard

Zsolt Botoš, DiS. art. - klavír, korepetície

Peter Rezník - klavír

Ivan Kopáčik - obligátny klavír

 

     Dychové nástroje:

Mgr. art. Michal Dobiaš, ArtD. - zobcová flauta, klarinet, saxofón, fagot

 

     Orchester:

Mgr. art. Michal Dobiaš, ArtD.

 

     Spev, muzikál:

 Mgr. art. Gabriela Dobiašová, ArtD. - spev, muzikál

 Mgr. Ľubomíra Ilčíková, PhD. - spev, korepetície

 Mgr. Milan Obrtal - muzikál

 

Výtvarný odbor

 Mgr. Vlasta Sandiová

 

Tanečný odbor

 Mgr. Milan Obrtal - ľudový tanec

Zuzana Sekerešová - klasický tanec

 

Literárno-dramatický odbor

Mgr. art. Peter Kamenský

 

 Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

Mgr. art. Ján Čorba

 

Teoretické predmety

Mgr. Katarína Ďuricová, PhD. -  hudobná náuka

Mgr. art. Peter Kamenský -  hudobná náuka

      

Nepedagogickí pracovníci

Anna Václavíková - hospodárka

 Mária Vajsová - upratovačka